Author Archives: Thidawan Tunya

Missing image

A Lillte More: Solo Exhibition by Supmanee Chaisansuk

Cassia Gallery จัดงานนิทรรศการ “A Little More”หรือ”ทีละเล็กทีละน้อย” ในระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2559 โดยผลงานครั้งนี้เป็นการรวบรวมภาพวาดคอลเล็กชั่นใหม่ 59…